Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /data03/virt20281/domeenid/www.vesmont.ee/include/system.php on line 563
Vesmont Majakeskus
Vesmont.ee » Tooted » Design Loads, Criteria and Durability

Puit-Metall Talade Süsteem

Koormused, Näitajad ja Talade Valik 

Arvutuskoormused

YU

Siin on välja toodud ainult vahelaetalade ja sariktalade arvestuslikud näitajad.

Staatilised koormused

Lagi   (omakaal)                                                                                  0,15 kPa

Põrand    (omakaal)                                                                             0,4 kPa

Dünaamilised koormused

Katus, ekspluatatsiooni koormus                                  2.1 kPa            

Põrand, (elamisruum)                                                   1,5 kPa               1,8 kN

Põrand, (kontoriruum)                                                  2,5 kPa               2,7 kN

Tuulekoormused

Tuule                                       arvutuskiirus

u

Madal                                                                       32 m/s                0,61 kPa

Keskmine                                                                 37 m/s                 0,82 kPa

Kõrge                                                                       44 m/s                1,16 kPa

Väga kõrge                                                               50 m/s                1,5 kPa 

Kombineeritud surve koefitsiendid Cp=1,2 max

Lumekoormused

1,5 kPa

Suuremate koormuste korral on vaja spetsiaalset projekteerimist.

Deformatsiooni näitajad

Vaadake ka ehitusnorme.

Põrandad

Sille/360     Max. ainult dünaamilise koormuse all (dünaamika kontrolli jaoks)

Sille/300     või 24 mm pideva koormuse all (G+0,4Q kaasa arvatud deformatsioon)

Roovitise talad 

Sille/240     või max. 36 mm pideva ja dünaamilise koormuse all

Sille/167     tuulekoormuse all

Konsooltalad

Sille/150 või max. 8 mm pideva ja dünaamilise koormuse all

Arvestused  

Talad on projekteeritud vastavalt  kasutatavatele nõuetele.

Kasutatav puit

Kõikides  arvutustes eeldatakse, et kasutatav puit vastab C-24 standardile  

.

Tehnilised näitajad

Kasutatav teras

Antud osa kirjeldab vahelae puit-metall talade püsivuse arvutust. Puit-metall talade metallelemendid on valmistatud 0,91 mm ASTM klassi A terasest ning kaetud Z275 tsingiga. Paralleelsete talade tootmisel  pressivad ametlikud tootjad klambreid puitprussi sisse. Hammas-metall ühendusplaate (G300 terasest, kaetud Z275 tsingiga) kasutatakse ka talade tootmises talade elementide liitmisel.

Vahelaetala  süsteem 

Vahelaetalade valmistamisel kasutatavad  puit-metall talad on isoleeritud välismõju teguritest, ei vaja lisakaitset ning püsivad 50 aastat.

Tabelite kasutamise juhend 

Tabelid on  koostatud lähtudes maksimaalsetest silletest. (Sille valitakse  tala pikisuunas.)

1.      Valige vastavad koormuse tingimused.

2.      Vastavalt koormusele valitakse tabelist võimalik sille ja taladevaheline samm.

3.      Vastavalt konstruktsioonile valitakse sobivad tala otsad.

Taladevahelisest sammust sõltub maksimaalne sille. Parim sille saavutatakse reeglina sammuga 400 mm. Kui tabelis pole Teile sobivat tala pikkust, siis soovitame pöörduda tootja poole. Iseseisev ekstrapoleerimine ei ole lubatud.

Kasutades puit-metalltalasid katusekonstruktsioonina, soovitame pöörata suuremat tähelepanu lumekoormusele. Juhul kui lumekoormus on suurem kui 1,5 kPa, pöördu abi saamiseks tootja poole.

Näide:

Eramu põrand. Sille 5 meetrit. Vastavalt tabelile  on dünaamiline koormus 1,5 kPa.

Õige tala suurus on see, mille maksimaalne lubatud sille on vajalikuga võrdne või sellest suurem. Paksu kirjaga või halli värviga esile tõstetud parameetrid tähendavad  kahekordsete talade kasutamist ehk kaks tala paigaldatakse üksteise kõrvale ja  tõmmatakse pikkade kruvidega kokku. Kõik kahekordsed talad markeeritakse tootmises erimarkeeringuga “W”.

Paigaldus

Puit-metall talade paigaldamisel võib kasutada otsade toetuseks spetsiaalseid elemente. Meie soovitame kasutada  tootja poolt aktsepteeritud tugidetaile. Mõned tugidetailide tüübid on näidatud antud juhendi vastavas lõigus, kuid need pole kaugeltki kõik võimalikud elemendid. Kui Te ei leidnud sobivat kinnitust, pöörduge  abi saamiseks  VESMONT-i kontorisse. Kommunikatsioonide paigaldamine puit-metalltalade sisse võib nõuda ühenduselementide eriasetust. Juhul kui torude läbimõõt ületab 100 mm, tuleb konsulteerida tootjaga.  

Tule- ja helikindluse näitajad vastavad sertifikaatidele ja on saadud spetsialistide katsetuste tulemusel. (Siin jääb segaseks, kas spetsialistid on sertifitseeritud või vastavad näitajad sertifikaatidele)

Põranda jäikus

Põranda reaktsioon nii kõndimisest kui teistest liikumisviisidest tulenevale dünaamilisele koormusele sõltub paljudest faktoritest, sealhulgas ka kandeseinade asukohast, mööbli paigutamisest, toe dünaamilisest reaktsioonist jne. Puit-metall talade süsteem arvestab ka vibratsioonidega.

Julul kui  talad on lähedased maksimaalsetele mõõtudele ja nendele  toetuvad kergemad vaheseinad, tuleb tabelist saadud mõõt korrutada 0,9-ga.