Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /data03/virt20281/domeenid/www.vesmont.ee/include/system.php on line 563
Vesmont Majakeskus
Vesmont.ee » Tooted » Floor Truss Detailing

Puit-Metall Talade Süsteem

Vahelaetalad

Paigaldus

.

Tavaliselt paigaldatakse  puit-metall talad kandeseintele perpendikulaarselt, kusjuures talad peavad olema jagatud hoone otsade vahel ühtlaselt. Harilikult määratakse samm projekteerimisjoonistel pikkusega keskkohast keskkohani ning see ei tohiks olla suurem.

Põrandatalade projekt saadakse tavaliselt tootjalt, kes määrab spetsiaalsete ja kaksiktalade õiged kohad ja avaruumi ning esitab teised spetsiaalsed nõudmised.

Puit-metall talade paigutamisel tuleb oma tähelepanu pöörata sellele, et talad oleksid paigutatud õige vööga ülespoole. Puit-metall klamber kinnitatakse alati ülemisele vööle otse toe kohal.

Mittekandvad seinad 

Mittekandvate vaheseinte paigutamine põrandatalade süsteemi peale võib nõuda kogu konstruktsiooni lisatugevdamist. On kolm varianti:

        1.   Juhul, kui taladega paralleelse vaheseina pikkus ei ületa 2,4 m, ei ole taladele lisatoestust vaja. Kui vahesein satub kahe tala vahele, on põranda tugevdamiseks vaja klambrite asukohtadesse taladel horisontaalseid vahekiilusid sammuga 610 mm.

       2.  Juhul, kui vaheseina pikkus ületab 2,4 m, on vaja selle alla paigutada lisatala.

 3.      Taladega perpendikulaarselt asuvatele vaheseintele tavaliselt lisatoetust vaja ei ole. 

.

* Juhul, kui vaheseina pikkus on 2,4 m ja suurem

 

Kandvad seinad

Kandvaid seinu toetavad puit-metall talad peab spetsiaalselt selleks projekteerima tootja (AS VESMONT).

Trepiavad

Kohtades, kus trepi avaruum teise korruse põrandas on vajalik, on võimalik lühendada üht või mitut tala ning toetada need naabertaladele kinnitatavale vahetükile.


Kinnitamine ja ühendamine


Traaversi valimine ja paigaldusnõuded

Traaversid on vajalikud põrandatalade jaoks, kuid neid võib kasutada ka sariktalade ning roovitise jaoks. See on katkestamatu detail, mis kinnitatakse igale talale ning mis nagu terviktalagi täidab koormuse jaotusfunktsiooni, suurendades konstruktsiooni tugevust ja vähendades vibratsiooni.

Traaversid paigutatakse talade suhtes täisnurga all ning kinnitatakse otse alumisele vööle või vertikaalsetele vahekiiludele ülemise vöö all, max sammuga 2,5 m ning võimalikult sümmeetriliselt talade vahele. Traavers peab olema ühelt külgseinalt teiseni katkematu. Juhul, kui on vajalik ühendamine, järgige alltoodud juhendit:

>>

??

Vaadake tabelist soovitatavaid suurusi. Meie soovitame naelutada traaversid ülemiste ja alumiste vööde külge ning kinnitada need vertikaalklambritele 3 naelaga (läbimõõduga 3,75 mm). Hoone otspinnal peavad traaversid olema kinnitatud klambriga ülemisele ja alumisele vööle diagonaaltoestiku (nii nagu see on joonistel näidatud) või monoliitsete plokkide abil.

Posi-STRUT suurused

Traaversi soovitatav suurus

PS210

145x45

Pöörake tähelepanu sellele, et need suurused on ainult soovitatavad. Paksemate põrandate korral võivad ka traaversid olla paksemad.

Ühendusnurkade kasutamine

.

1.     Ühendusnurgad võimaldavad kinnitada traaversi puit-metall taladele puitu  kasutamata kiirelt ja kindlalt. Nurgad annavad ka vabaduse traaversi paigutamisel, sest neid ei ole kohustuslik paigutada talade sõlmedesse. Meetod annab võimaluse nivelleerida väikesi laialiminekuid silde pikkuses, ilma et muudetaks  kinnituskohti või traaversite asupaikasid.

2.      Pange traavers-talasid läbi vastavalt projekteerija plaanile. Veenduge, et traaversid asuvad tugedest või teistest traaversitest mitte kaugemal kui 2,5 m. Seal, kus on võimalik, jätke talal vaba ruumi, mis võimaldab paigaldada traaversit alumisel vööl tala metallelementidest eemale.

3.     Paigutage nurk nii, et mitu aukudega külge liituks traaversile ning vertikaalasend oleks niisugune, et kruvide augud puit-metall tala vastas asuksid vööde keskkohtade lähedal. Kinnitage nurga alumine osa alumisele vööle ühe kruviga, säilitades samal ajal traaversi asend. 

4.     Kinnitage nurk kahe kruviga traaversile, valides augu, mis asub umbes 30 mm kaugusel traaversi ülemisest või alumisest piirist.

-

5.     Kinnitage nurk ühe kruviga ülemisele vööle vastava augu läbi.

Märkus: Kinnituskruvid ei või olla ülepingutatud.

/?

Konsooltalad terasside jaoks

Need terrasside jaoks tehtud kaks puit-metall taladele kinnitatavat detaili  lubavad ehitada terrassile aste nii, et  puit-metall talad on ilmastiku mõjutuse eest kaitstud. ..//